تا دیر نشده پرداخت کن!
شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد کن
نوع قبض -

شناسه قبض -

نوع پرداخت -

وضعیت -
مبلغ قابل پرداخت -

مجموع مبلغ -

درباره ما
درباره ما بیشتر بدانید
درباره ما
آسان جیب با ایجاد شبکه ای وسیع از پذیرندگان در صنوف مختلف در اکــثر استـان های کــشورتوانسته است گامی بلند در راستای ارائه خدماتی نوین و طرح خدماتی رفاهی خود در قالب آسان جیب برای حمایت از تمامی اقشار جامعه و هموطنان این مرز وبوم بردارد. افرادی که به عضویت این شبکه در می آیند می توانند از خدمات و تسهیلات متنوعی در حوزه های سلامت ، گردشگری تفریحی ، ورزشی ، علمی و فرهنگی و نیاز های اساسی خانوار با شرایط ویژه استفاده کنند.